^ W górę
facebook

Krzem organiczny Orsi
Ksylitol znajdziesz tutaj

Istnieje wystarczająco dużo faktów wykazujących, że krzem jest niezbędny do formowania i utrzymywania zdrowych kości, mózgu i arterii krwionośnych i dlatego też, ma wpływ na choroby związane z tymi tkankami.

Przez bardzo długi okres czasu podejrzewano, że krzem odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu ludzkiego zdrowia.

Zanim poznano rolę krzemu w biologii, jedna z najbardziej znanych osób w świecie medycznym, Louis Pasteur, przewidział, że krzem mógłby być ważną substancją terapeutyczną w przypadku wielu chorób.
Na początku ubiegłego stulecia, wiele raportów francuskich i niemieckich sugerowało, że przewidywania Pasteura mogłyby stać się faktem. Raporty te opisywały terapeutyczne sukcesy, w przypadkach wielu chorób (włączywszy arteriosklerozę, nadciśnienie, choroby skóry), przy użyciu prostego związku organicznego krzemu i herbaty sporządzonej ze skrzypu.

Do roku 1930 znaczenie krzemu w medycynie wygasło z powodu braku wiedzy na temat biologicznej aktywności krzemu.

Przez następne 40 lat, krzem, spożywany w diecie, uważany był za biologicznie obojętny, nieważny dla żywych organizmów, z wyjątkiem niektórych niższych form życia jak; diatoms, radiolarians i gąbek, w których krzemionka odgrywała rolę strukturalną.

W 1972 roku stwierdzono, że krzem jest niezbędny w czasie formowania się kości. Mniej więcej w tym samym czasie w innych raportach sugerowano, że niewystarczająca ilość krzemu w diecie może być jednym z czynników w przypadkach arteriosklerozy i nadciśnienia, oraz w przypadkach niektórych chorób kości i procesu starzenia się.

Od tego czasu, okresowo pojawiające się raporty popierały tezę, że krzem jest ważnym składnikiem odżywczym, zapobiegającym powstawaniu chorób związanych z procesami starzenia się.

Raporty te w zadziwiający sposób były ignorowane przez specjalistów klinicznych i dietetyków.
Dwudziestoletnia batalia o uznanie odżywczej ważności krzemu, zwyciężona została przez Dr. Edith Carlisle.

Biochemia Krzemu

Związki krzemowo-organiczne są analogiczne do związków węglo-organicznych (19), dlatego też prawdopodobieństwo życia opartego o krzem, analogicznego do życia opartego o węgiel, stało się ideą pisarzy futurystów.
Poparciem tej możliwości mógłby być fakt zamiany węgla na krzem w biochemicznych procesach zachodzących w bakteriach (11).
Krzem tworzy wiązanie Si-O-C z silnym elementem zjonizowania, który może być przetransferowany z atomu tlenu na inny atom, z jedynie niewielka zmianą energetyczną, i dlatego połączenie Si-O działa jako mechanizm przełączeniowy. Również możliwe jest połączenie wodoru przez ta grupę.
Na przykład; wodorowe połączenie pomiędzy kwasem krzemowym i związkami zawierającymi grupy wodorotlenkowe, może być wystarczająco stabilne aby być ważnym, jako dodatkowa struktura, w bio-polimerach takich jak kolagen.

Zarówno w zwierzętach jak i w ludziach stwierdzono krzem występujący w wolnej formie jak również i w związkach. Kwas krzemowy należy prawdopodobnie do formy wolnej.

Krzem i Kości

Nieodpowiednia ilość krzemu powoduje u zwierząt nienormalny rozwój kości (5-8, 19). U kurcząt z niedoborem krzemu, stwierdzono cieńszą średnicę nóg i zredukowaną elastyczność.
Kurczaki i szczury z niedoborem krzemu mają zdeformowane czaszki, strukturalnie wykazujące prymitywne, niedojrzałe kości.
Rozmieszczenie krzemu i zmiany biochemiczne spowodowane przez niedobory krzemu w kościach, wykazują, że krzem ma wpływ na kształtowanie się masy kostnej i jej wapnienie.
Carlisle stwierdziła, że krzem rozmieszczony jest w obszarach aktywnego wzrostu w kościach młodych myszy i szczurów (6-8).
Badaczka stwierdziła również iż w kościach bardziej dojrzałych, ilość krzemu jest mniejsza (6-8). Z początku w tkance kostnej ilość krzemu i wapnia rośnie w miarę postępowania procesów mineralizacji, ale w bardzo zaawansowanym stadium mineralizacji ilość krzemu spada.
Procedury ekstrakcji i oczyszczania ukazują, że krzem jest związany organicznie w kilku typach tkanki łącznej.
Dodatkowe spostrzeżenia sugerują, że krzem ma wpływ na fosfor w organicznej fazie prowadzącej do wapnienia (7). Krzem zezwala na połączenie cząstek fosfo-protein i kolagenu, które odgrywają rolę w wapnieniu i regulowaniu wzrostu kryształów.

W ostatnich latach opisano duża liczbę konstrukcji dużych pozakomórkowych makro-molekuł, zawierających pochodne glukozaminy i sacharydów.
Niektóre z nich zabezpieczają komunikację pomiędzy komórkami i ich otoczeniem, pozwalające komórkom monitorować skład i właściwości otoczenia i reagować na zmiany.

W oparciu o znaczną ilość dowodów, nagromadzonych do dzisiaj, nie ma wątpliwości, że niedobór krzemu wpływa na zdrowie.

Ponieważ krzem wpływa na rozpoczęcie i szybkość wapnienia kości, może być ważnym czynnikiem w chorobach charakteryzujących się nierównowagą pomiędzy tworzeniem się i rozpadem kości.
Nawet więcej, ponieważ krzem wpływa na skład miazgi, niewystarczające jego spożycie w konsekwencji może spowodować choroby stawów.

 Krzem i Mózg
Krzem organiczny Orsi
Ksylitol znajdziesz tutaj

Szczury karmione dietą nisko-wapniową, gromadziły dużą ilość aluminium we wszystkich obszarach mózgu, w przypadku gdy zawartość aluminium była duża a ilość krzemu mała. Zawartość aluminium w niektórych rejonach mózgu była 14-sto, 5-cio, 4-ro krotnie większa niż u szczurów karmionych dietą z wystarczającą ilością wapnia (9).
Nie zaobserwowano wzrostu zawartości aluminium w mózgu przy diecie z małą ilością wapnia, dużą zawartością aluminium i dodatkiem krzemu do diety. Po 18 miesiącach, ilość aluminium w mózgu wzrosła również przy diecie z wystarczającą ilością wapnia przy niewystarczającej ilości krzemu.
W przypadku niewystarczającej ilości krzemu w diecie szczurów z chorą tarczycą, podawanie aluminium zmniejszyło zawartość cynku w mózgu, a nie zmniejszyło się gdy karmiono szczury dodatkami z krzemem (10).
Dodatkowym dowodem na to, ze krzem odgrywa ważną role w funkcjonowaniu mózgu jest jego schemat rozlokowania. Większe stężenie krzemu występuje w mózgu niż w plazmie. Koncentracja krzemu w mózgu jest rożna w zależności od rejonów występowania(9).
Analiza elektronowa skorelowała krzem z wapniem i fosforem w mózgu (15).
Zależność pomiędzy wapniem i krzemem była dyskutowana wcześniej.
Biochemiczna relacja pomiędzy fosforem i krzemem może dotyczyć specyficznych protein (18). Krzem wpływa na gospodarkę fosforem w tych proteinach.

Choroba Alzheimera połączona jest ze wzrostem koncentracji aluminium w mózgu. W tym przypadku, równowaga wapniowa, wbudowywanie fosforu do protein i metabolizm żelaza w membranach w niektórych neuronach, jest zakłócony.

Być może, ponieważ krzem jest korelowany z wapniem i fosforem w mózgu, pozbawianie krzemu, w szczególności gdy w diecie jest mało wapnia, powoduje proces podobny do choroby Alzheimera. To znaczy zmienia się bariera krew-mózg, pozwalając na wejście aluminium i jego akumulację w komórkach nerwowych, gdy koncentracja aluminium jest duża.

Zgromadzone fakty jasno wykazują, że krzem jest niezbędny w celu zabezpieczenia przed chorobliwymi zmianami w mózgu, w szczególności w przypadku niskiej zawartości wapnia, wysokiej zawartości aluminium w diecie i/lub niewłaściwej pracy tarczycy.

Dlatego też niedożywienie krzemem, w konsekwencji, może być przyczyną starzenia się i procesów chorobowych wpływających na mózg.

Krzem i Krew

 Ponieważ arterie krwionośne zawierają pochodne glukozaminy oraz kolagen, na które ma wpływ niedobór krzemu, nie budzi zdziwienia fakt, że łączono krzem z utrzymaniem prawidłowo zbudowanego układu krwionośnego i zabezpieczeniem przed arteriosklerozą (2,16,20).

Pierwsze sugestie, że krzem może być pomocny w ochronie przed chorobami układu krwionośnego, pojawiły się w 1911 roku.

Od 1965 roku, odkryto wiele faktów popierających tą sugestię.
Francuscy badacze przedstawiali, że ilość krzemu w normalnej ludzkiej aorcie spada znacząco z wiekiem, i że stężenie krzemu w ściankach arterii krwionośnych zmniejsza się wraz z rozwojem arteriosklerozy.

Również, spowodowanie przewężeń w przewodach krwionośnych u królików, przez nadmierną ilość cholesterolu w diecie, powodowały spadek stężenia krzemu w aorcie.

Suplementacja krzemem spowalniała ten spadek i zmniejszała lub opóźniała pojawienie się zatorów.
Inne obserwacje popierające koncepcje, iż odżywcze właściwości krzemu są ważne dla utrzymania zdrowia arterii krwionośnych, to odwrotna relacja pomiędzy stężeniem kwasu krzemowego w wodzie pitnej i pojawianiem się chorób układu krwionośnego w Finlandii.

Badania na zwierzętach wykazały, że arterie krwionośne u starych szczurów z chronicznym nadciśnieniem, zawierają relatywnie małą ilość krzemu i posiadają braki włókien kolagenowych, które wymagają bogatej w krzem substancji na ich budowę.

Sugerowano korzystną rolę krzemu w uniknięciu tworzenia się zatorów miażdżycowych, aby mieć pewność spójności i elastyczności włókien a wiec nieprzepuszczalności ścianek arterii krwionośnych dla tłuszczów i odkładania się wapnia.
Sugestia ta jest poparta przez stwierdzenie, że krzem zabezpiecza przed wnikaniem barwników przez skórę królika (16).

Krzem organiczny Orsi
Ksylitol znajdziesz tutaj
Metabolizm Krzemu

Niewiele wiadomo na temat metabolizmu krzemu.
W rzeczywistości forma dodatku krzemowego decyduje o tym czy zaistnieje dobra absorpcja.
W badaniach, ludzie absorbowali jedynie około 1% z dużej dawki pochodnej kwasu krzemowego, a znacznie więcej bo aż 70% ze specjalnych preparatów krzemowych.

Dowodem na to, że niektóre formy krzemu są dobrze absorbowane jest fakt, że dzienna ilość krzemu w moczu wynosi 50% dziennej ilości spożytej.

Sugeruje się, że dzienne zapotrzebowanie na krzem mieści się w granicach 20 do 50 mg (17).
Ilość krzemu w moczu wykazuje, że eliminacja zaabsorbowanego krzemu odbywa się głownie przez mocz, gdzie znajduje się on (prawdopodobnie) w postaci soli magnezowej kwasu krzemowego (4)

 


Warta zauważenia jest praca:
Calomme M, Vanden Berghe Dirk: "Supplementation of calves with stabilized orthosilic acid: effect on the Si, Ca, Mg, and P concentration in serum and the collagen concentration in skin and cartilage" In: Biological trace elements research, 56, p.153-165, 1997

Praca ta wyjaśnia wpływ, dodawania do diety cieląt, stabilizowanego kwasu krzemowego, na zawartość krzemu, wapnia, magnezu i fosforu we krwi i zawartość kolagenu w skórze i stawach.
Nowe prace badawcze popierające rolę krzemu w formowaniu się kości:
Dwie nowe prace badawcze opublikowane w piśmie medycznym BONE, potwierdzają teorię, że krzem, drugi co do występowania w skorupie ziemskiej pierwiastek, odgrywa ważną rolę w formowaniu się kości.
W pierwszej pracy, naukowcy stwierdzili, że krzem (w formie kwasu krzemowego) może mieć stymulujący efekt na formowanie się kości w ciele człowieka (23). "Kwas ortokrzemowy w stężeniu fizjologicznym pobudza syntezę kolagenu typu I w ludzkich komórkach kości" mówią naukowcy.
W innych studiach, naukowcy stwierdzili, że spożywanie krzemu, dało w wyniku, większą gęstość minerałową w kościach, w przypadku około 3000 amerykańskich mężczyzn i kobiet przed menopauza (ale nie kobiet po menopauzie) (24).

Według naukowców, krzem odgrywa rolę raczej w tworzeniu się kości niż w zapobieganiu ich rozkładowi.
W wywiadzie dla Live Extension, Dr Ravin Jugdaohsingh ze szpitala St. Thomas' Hospital w Londynie powiedział : "Krzem jest głównym składnikiem w ludzkiej diecie, którego ilość w niej niezwykle zmalała z powodu nowoczesnego przetwarzania i oczyszczania produktów spożywczych, manipulowania wodą i jej oczyszczaniem i hodowlą warzyw w środowisku hydroponicznym".

Badania na zwierzętach pokazują, że krzem jest ważny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju, a w szczególności formowania się kości.

Aktualnie, prawie całe leczenie osteoporozy (lub zbyt malej masy kostnej) polega na redukowaniu rozpadu kości, ale żadne, z wyjątkiem hormonu tarczycy, nie polega na polepszeniu formowania się kości.

Dlatego też, krzem może zaoferować nowa formę terapii w przypadku zbyt malej masy kostnej lub osteoporozy, przez zwiększenie tworzenia się nowych kości.

Krzem również skojarzono z arteriosklerozą (mając właściwości przeciw arteriosklerotyczne) oraz z tkanką łączną i dlatego też może on dać szerokie korzyści w ludzkim zdrowiu.

Krzem organiczny Orsi
Ksylitol znajdziesz tutaj

Żródło:
http://www.orsi.pl/index.php/ze-swiata-nauki-krzem

Uwaga!
Strona www.milion-team.pl jest serwisem informacyjnym przekazującym szerokie spektrum wiedzy na temat
Naturalnej Medycyny, Żywienia Optymalnego, Diety Dobrych Produktów
i ich wpływu na zdrowie i wspomaganie leczenia wielu chorób.
Naszym zadaniem jest przekazanie Wam jak najszerszego spektrum wiadomości.
Waszym - wybranie odpowiadającego Wam sposobu na Długie i Zdrowe Życie.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zawartych w serwisie.
Milion Team